"Når vores tænkning, vores trossystemer eller følelser har os i deres greb, er ægte forhold mennesker imellem meget vanskelige. Egoer kan være fascinerede af eller forelskede i hinanden en stund, men egoer kan ikke elske. Kun når essens møder essens, kan kærlighed trives".

Richard Moss

 

 

 

 

Kommende arrangementer

 

Den 27., 28. og 29. maj: En rejse tilbage til dig selv - meditationskursus med Svend Trier

 

Den 31. maj - 2. juni 2019: Nøgler til spirituel opvågning - aften- og weekend-seminar med Leonard Jacobson

 

Den 8. - 9. juni samt 15.-16. juni 2019: Styrk dit naturlige energiflow - Qi Gong kurser (level 1 og 2) med Pragata

 

Den 6. - 7. juli: "Mindfulness and Beyond" - en weekend med meditation og Big Mind proces med Genpo Roshi

 

Den 22.07. - 27.07. samt 5. - 10. august: Nærvær, livsglæde og indre balance - sommerretreats med yoga og meditation på Samsø 

 

Den 31.08. - 01.09.: Bevidsthedens yoga - meditations- og fordybelsesweekend med Svend Trier

 

Den 21. - 22. september: At finde sit livsformål - Dharma-seminar med Svend Trier

 

Den 27. - 29. september: "Embodied Spirituality" - aften- og weekendseminar med Susanne Marie

 

Den 22. - 24. november: Erkendelse af virkelighedens fundamentale natur - aften- og weekendseminar med Rupert Spira

 

Den 28. december 2019 - 01.01.2020: At hvile i Væren - meditations- og yogaretreat over nytår. Nærmere info følger senere!

Den 14.-16. februar 2020: Aften- og weekendseminar med Richard Moss. Nærmere info følger senere!

 

 

 

 

 

 

Ganga SVend til nyhedsmail

En rejse tilbage til dig selv
Grundkursus i meditation den 27., 28. og 29. maj - alle dage fra 17.30 - ca. 19.00 - og opfølgning er par uger senere
Du lærer en enkel og virkningsfuld form for meditation, som kan hjælpe dig til at finde dyb indre ro og klarhed samt ny energi og inspiration i hverdagen. Trin for trin instrueres du i en række forskellige redskaber, som du kan have glæde af resten af livet. Du lærer desuden, hvorledes du forholder dig overfor rastløshed, søvnighed eller tankemylder i forbindelse med meditationen, og hvordan du bedst kan integrere meditationens virkninger i dagligdagen. Både nybegyndere og øvede mediterende eller mindfulness-udøvere kan have glæde af at deltage. Underviser: meditationslærer Svend Trier.

Tid, sted og pris: Mandag den 27.05., tirsdag den 28.05. og onsdag den 29.05.2019 - alle dage kl. 17.30 - ca. 19 - samt opfølgende møde et par uger senere efter nærmere aftale.  Foregår i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 1450 kr. - dog kun 1150 kr. for studerende, ledige og pensionister. Tidligere deltagere i dette grundkursus er velkomne til at deltage gratis igen som genopfriskning. Tilmelding:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  

 

 

 

leonardphoto4

Nøgler til spirituel opvågning

Aften- og weekend-seminar med Leonard Jacobson den 31. maj - 2. juni 2019 i København

Leonard Jacobson fra Australien er en fremtrædende spirituel lærer og healer, der er kendt for sin evne til at formidle en tilstand af dybt nærvær, vågenhed og stilhed til hele grupper af mennesker. Han hjælper os desuden med at blive bevidste om de mekanismer, der bringer os væk fra nuet, og som fungerer som hindringer for vores fulde spirituelle opvågnen. Hans undervisning er enkel, klar og meget direkte og giver muligheden for at opnå frigørelse fra fortidens begrænsende indflydelse og fra sindets og egoets tyranni. Hvis en lærer som Eckhart Tolle inspirerer dig, er der meget at hente hos Leonard Jacobson.

Følelsesmæssig healing

Et af de mest bemærkelsesværdige aspekter af Leonards arbejde er den følelsesmæssige healing, der finder sted i hans nærvær. Han besidder en unik evne til at tune ind på den enkeltes behov og blidt guide vedkommende hen imod en tilstand af helhed og integration. Han hjælper os med at åbne døren til vores sande Selv, den tidløse dimension i os, som allerede er hel og komplet – og til at forblive etableret i denne tilstand af vågen nærvær midt i hverdagens gøremål og udfordringer. Læs evt. mere på www.leonardjacobson.com Her fortæller Leonard bl.a. om sin egen spirituelle opvågning.

At blive oplyst betyder at du vågner op fra tankernes illusoriske verden til selve dette øjeblik…du erkender dig selv som kærlighed, og du ser det guddommeliges levende tilstedeværelse i dig selv og i alt omkring dig. Oplevelsen af at være adskilt fra andre opløses, og du træder ind i enhedsbevidstheden”.  - Leonard Jacobson

Aften-seminar - tid, sted og pris:

Fredag den 31. maj kl. 19 - ca. 21 i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th. (i gården), København K. Pris: 170 kr. ved tilmelding/betaling senest den 11. april. Herefter 240 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

Weekend-seminar - tid, sted og pris:
Lørdag den 1. juni og søndag den 2. juni - begge dage fra 10.30 - 17.00 i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th. (i gården), København K. Pris: 1550 kr. ved tilmelding/betaling inden den 11. april. Herefter 1720 kr. Der vil være en frokostpause på 1½ time begge dage. Her kan du vælge at spise ude i byen på et af de mange nærliggende spisesteder, eller du kan medbringe egen madpakke. 

Leonard taler et klart og tydeligt engelsk!

Klik her for tilmeldingsprocedure!

 

 

 

Pragata portrait219

Helhed i krop og sjæl – genopret organismens naturlige energiflow

 

Qi-gong-kurser level 1 og 2 med Pragata den 8. – 9. juni (level 1) og den 15. - 16. juni (level 2) i København

 

Lær hvordan du kan styrke og forbedre kroppens energiflow gennem Shaolin Qigong (Chi Kung), et særligt øvelsesprogram udviklet af den legendariske zenmester Bodhidharma, der levede i det 6. århundrede i Kina. Denne form for Qigong er først og fremmest en træning i opmærksomhed, i ren tilstedeværelse - en form for meditation i bevægelse. Man synkroniserer fysiske bevægelser med en særlig form for vejtrækning og opmærksomhed, hvilket aktiverer og regulerer kroppens energiflow, chi, som det hedder på kinesisk. Herved opløses selv dybtliggende blokeringer og spændinger, bevidsthed og krop integreres, og man oplever et betydeligt forøget velvære og energiniveau.

      Du lærer, hvordan du kan være fokuseret og afspændt på samme tid, og du opnår en direkte erfaring af, hvordan livsenergien bevæger sig i kroppen. Mange beretter om en betydelig reduktion i fysisk ubehag og smerte, kroniske symptomer mindskes eller opløses helt, og der sker en dybtgående healing af sind og krop.

      Du får en række værktøjer med dig hjem efter kurset, som du kan bruge resten af livet, og som sætter dig i stand til at leve dit liv med større glæde, velvære, overskud og indre balance.

      For mennesker, der mediterer, er det en fantastisk hjælp til at komme dybere i sin meditation.

Kursusleder: Sifu Pragata, internationalt anerkendt Qigong mester, som underviser både i Europa og Amerika. Pragata har tilbragt 20 år i Indien – bl.a. som elev af Poonjaji Maharaj, også kaldet Papaji, hos hvem han opnåede de dybeste spirituelle indsigter. Har siden studeret Qigong over flere år i Kina med en taoistisk og siden en buddhistisk mester. Pragatas fokus er på det spirituelle aspekt af Qigong – den enkeltes opvågning til sin sande natur – Sat-Chit-Anand – absolut væren-bevidsthed-lyksalighed.

Qi Gong kurser level 1 og 2 - tid, sted og pris:

Level 1: Lørdag den 8. og søndag den 9. juni, begge dage fra kl. 10 – ca. 17, i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 1480 kr. ved tilmelding/betaling inden den 15. april. Herefter 1680kr.  For tidligere deltagere, der gerne vil genopfriske kurset, er prisen 1000 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

Level 2: Lørdag den 15. og søndag den 16. juni, begge dage fra 10 - ca. 17, i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 1420 kr. ved tilmelding/betaling inden den 15. april. Herefter 1620 kr. For tidligere deltagere, der gerne vil genopfriske kurset, er prisen 980 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

Kurserne foregår på et tydeligt og letforståeligt engelsk.

Du bedes selv medbringe frokost eller spise ude på et af de mange nærliggende spisesteder i frokostpausen.

 

 

 

 

 

 

 genposmil

Mindfulness is an essential foundation of our practice. However, there are important stages beyond it”. - Genpo Roshi

 

"Mindfulness and Beyond"

- en weekend med meditation og Big Mind proces med Genpo Roshi den 6. - 7. juli i København

 

På dette weekend-seminar vil den amerikanske zenlærer Genpo Roshi præsentere en videregående meditationspraksis og facilitere Big Mind processen - et genialt værktøj til selvudforskning og indre frigørelse, som integrerer østens zen-visdom med vestlig psykologi. I denne proces opnås en dybere forståelse for egoets forskellige stemmer og tendenser, og først herefter er man i stand til effektivt at transcenderedet lille jeg og åbne sig for en større bevidsthed eller "Big Mind", som det hedder i zen-terminologi. 

     Se frem til nye indsigter og aha-oplevelser og få værktøjer til at berige din spirituelle praksis. 

 

"Our practice is to include all things, not to avoid or exclude anything".  - Genpo Roshi

 

Genpo Roshi er en af de mest fremtrædende vestlige zen-lærere i vor tid. Han har undervist i Zen siden 1988, og har fået udgivet flere bøger om emnet - bl.a. "The Path of the Human Being" og "Big Mind Big Heart". Hans vigtigste læremester var den japanske zen-mester Maezumi Roshi, men han har også været inspireret af og tilbragt tid med tibetansk buddhistiske lærere som f.eks. Chögyam Rinpoche og Kalu Rinpoche. Desuden har han gennem en længere årrække været elev af de to amerikanske psykoterapeuter Hal & Sidra Stone, der har udviklet "Voice Dialogue"-metoden.          

    Genpo Roshi er kendt som en inspirerende og indsigtfuld underviser. Hans arbejde med Big Mind processen er blevet værdsat af mange fremtrædende spirituelle lærere og forfattere, heriblandt den kendte transpersonlige filosof Ken Wilber. Det er en proces, som alle spirituelt søgende eller mediterende kan have glæde af, uanset hvilken vej eller skole, man følger. 

Tid, sted og pris: lørdag den 6. juli og søndag den 7. juli – begge dage fra kl. 11 – 17.00 i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø (lige ved Østerport Station). Pris: 1460 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. juni. Herefter 1710 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure! 

 

 

 

 

anettemeditation

 

Nærvær, livsglæde og indre balance
Sommerkurser med yoga og meditation på Samsø den 22.07. - 27.07 og 05. - 10.08.
Undervisere: yogalærer Anette Meldgaard og meditationslærer Svend Trier.

Der er en særlig stemning og skønhed på Samsø om sommeren, hvor vi gennem mange år har holdt sommerretreats med yoga og meditation. Disse kurser er en lejlighed til at koble fuldstændigt af, møde sig selv og andre på dybere niveau og åbne sig for naturens velgørende og healende kraft.
     Det første kursus i juli er for alle interesserede, hvadenten man er nybegynder eller en mere øvet yoga- og meditationsudøver, som gerne vil gå dybere og lære nye værktøjer. Det andet kursus i august er fortrinsvis for mennesker, der allerede har en vis erfaring med yoga og meditation/mindfulness og evt. tidligere har deltaget på kursus med Anette og Svend. På begge kurser udvikles ens praksis, så man hver dag får mulighed for at komme lidt dybere i forskellige yogastillinger, åndedrætsøvelser og meditationer. Samtidig har vi glæden af den skønne natur omkring kursusstedet, der ligger lige op ad den smukke Brattingsborg skov på det sydlige Samsø - kun 15 minutters spadseretur fra strand og hav. 
     En af dagene er fridag, hvor der kun er yoga om morgenen og meditation om aftenen. Her kan du udforske Samsø på egen hånd eller slappe af, som du har lyst til.

     På kurset serveres der sund og nærende vegetarisk kost.
     Yderligere information samt tilmelding Anette Meldgaards hjemmeside: https://yogamo.dk/yoga-retreats/

 

 

 

blomst fra  halk

 

Bevidsthedens yoga

 

Meditations- og fordybelsesweekend med Svend Trier den 31. august - 1. september i København

 

Med udgangspunkt i Yoga Sutras, en af de klassiske tekster om meditation og bevidsthedsudvikling fra yoga-traditionen, vil vi udforske forskellige stadier i den meditative proces og desuden se på forudsætningerne for en vellykket meditationspraksis. Vi vil specielt beskæftige os med, hvorledes vi gennem meditation og selviagttagelse kan frigøre os fra fastgroede tanke- og vanemønstre og udfolde en tilstand af indre ubundethed og klarhed, hvor vi er i bedre kontakt med vores intuition eller indre guidance. Denne weekend er for mennesker, der allerede har en vis erfaring med meditation eller mindfulness, og som gerne vil gå dybere i deres praksis.
Tid, sted og pris: Lørdag den 31.08. kl. 11 - 17.30 og søndag den 01.09. kl. 14 - 17. Foregår i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 870 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1 juni. Herefter 1070 kr. I frokostpausen om lørdagen bedes du selv medbringe madpakke, eller du kan vælge at spise ude i byen på et af de nærliggende spisesteder. Tilmeldingsprocedure!

 

 

 

 

Svend i Madhus gård7

 

At finde sit livsformål

Dharma-seminar med Svend Trier den 21. - 22. september i København

Hvem er jeg? Hvad er det virkelig jeg ønsker? Og hvorfor er jeg her? Dette er måske nogle af vigtigste spørgsmål, vi overhovedet kan stille os selv som mennesker. Ordet Dharma har mange forskellige betydninger, men kan bl.a. oversættes med livsformål eller livsopgave, ens indre kald. På dette weekend-seminar vil du få nogle nøgler, som kan bringe dig i bedre kontakt med din personlige Dharma, det dybere formål med dit liv. Vi vil bl.a. beskæftige os med følgende emner:

- Kriser og overgangsfaser i tilværelsen - når gamle roller og mønstre ikke længere tjener udviklingen.

- Om at gøre en forskel i verden - spiritualitet i handling.

- Principper og redskaber til at styrke din manifestationsevne.

- Udfordringer på vejen - hvordan vender jeg forhindringer til muligheder?

- Tilværelsen som en læreproces - om at vække den indre lærer.


Seminaret vil bl.a. kunne hjælpe dig til at leve i bedre overensstemmelse med din egen natur og til at opnå større klarhed med hensyn til livsretning og livsformål. 
Underviser: Svend Trier, erfaren meditationslærer, forfatter og leder af Quantum Seminars. Har skrevet bøgerne Vær dit eget lys og Meditation – en rejse tilbage til dig selv.
Weekend-seminar - tid, sted og pris:
Lørdag den 21.09. kl. 11 - 17.30 og søndag den 22.09. kl. 14 - 17 i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø (lige ved Østerport Station).  Pris: 1050 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. juli. Herefter 1350 kr. 
Om lørdagen bedes du selv medbringe frokost madpakke eller du kan vælge at spise ude i byen på et af de nærliggende spisesteder. Der vil være en frokostpause på 75 min. 
Klik her for tilmeldingsprocedure!

 

 

 

 Susanne Marie smil

"Beyond descriptions of enlightenment or realization lies the lived experience of what we are in truth, right now. And right Now there is the immediate accessibility to be present, open, and aware. Together we will explore what is the direct experience of being awake: Here and Now." - Susanne Marie

 

Embodied spirituality”
- aften- og weekendseminar med den spirituelle lærer Susanne Marie den 27. - 29. september i København

Susanne Marie fra USA er en betydningsfuld spirituel lærer, hvis undervisning og blotte tilstedeværelse støtter den enkelte i at åbne sig for hjertets inderste essens og herfra opleve en dybere forbundethed og enhed med alt liv. Hun lægger vægt på, at en autentisk spiritualitet nødvendigvis må hjælpe os til at leve et mere glædesfyldt, harmonisk og meningsfyldt liv og i sidste ende føre til en realisering af tilværelsens fundamentale helhed og enhed. Herved er det muligt at heale den eksistenstielle angst, der udspringer af følelsen af at være et adskilt og isoleret individ, forklarer Susanne Marie.

 

Til september får du mulighed for at møde og opleve Susanne til et aften- og weekendseminar for første gang i Danmark. Hun er kendt for sit empatiske og menneskelige nærvær, som gør at alle føler sig set og mødt præcis, hvor de er. Samtidig er hun i kraft af sin dybe realisering i stand til at formidle en udefinerbar værenstilstand, som rækker ud over det verbale og begrebsmæssige plan.


Du kan læse mere om Susanne på hendes hjemmeside:
www.susannemarie.org hvor du også kan lytte til nogle inspirerende samtaler med hende fra ”Conscious TV” og ”Buddha at the Gas Pump Station”.

 

Aftenseminar – tid, sted og pris:
Fredag den 27. september kl. 19.30 – ca. 21.30 i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 150 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. juni. Herefter 230 kr.
Weekendseminar – tid, sted og pris:
Lørdag den 28. - søndag den 29. september – begge dage fra kl. 11 – ca. 17.30 med 1½ times frokostpause begge dage (fra kl. ca. 13 – 14.30). Pris: 1250 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. juni. Herefter 1650 kr.
Samlet pris for det hele – dvs. både aften- og weekendseminar (- kan anbefales at deltage i det hele): 1400 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. juni. Herefter 1880 kr.
Du bedes selv medbringe frokostmadpakke lørdag og søndag – eller du kan vælge at spise ude i byen på et af de mange nærliggende spisesteder.
NB! Susanne Marie taler et klart og tydeligt engelsk!
Klik her for tilmeldingsprocedure!

 

rupert2

With your mind, know ten thousand things; with your heart, feel only one Reality- Rupert Spira.

 Erkendelse af virkelighedens fundamentale natur

 Aften- og weekendseminar med Rupert Spira den 22. - 24. november i København

 

 Rupert Spira fra England er spirituel lærer og formidler af nondual visdom – dvs. indsigt i virkelighedens fundamentale enhed, den direkte erkendelse af at Selvet og verden ikke er to adskilte størrelser, men aspekter af den samme ubrudte helhed, ét på det essentielle plan.
    Det, som Rupert Spira formidler, kan man kalde for mindfulness på et højere niveau. Trin for trin og med stor klarhed og indlevelse guider han deltagerne hen imod en direkte erkendelse af bevidsthedens sande natur, der ligger bagom alle fænomener og formdannelser. Og gennem en udforskning af selve vores måde at opfatte verden på bliver det muligt at se alle former og fænomener som manifestationer af den samme formløse Væren eller rene bevidsthed.

    Rupert Spira blev allerede i en ganske ung alder introduceret til mantra-meditation og til den klassiske advaita-visdom (”advaita” betyder nondual) gennem sin første lærer Dr. Francis Roles, som var elev af Shantananda Saraswati fra Shankara-traditionen i Nordindien. Blandt andre lærere, som siden har influeret ham, er J. Krishnamurti, Ramana Maharshi og Sri Nisargadatta Maharaj. Midt i 90'erne havde Rupert et betydningsfuldt møde med den amerikanske advaita-lærer Robert Adams, og derefter mødte han sin sidste lærer Francis Lucille, i hvis tilstedeværelse han oplevede ”blomstringen og fuldbyrdelsen af 30 års søgen”, og indså, at han ”var kommet hjem”.

 

I have gained deeper understanding listening to Rupert Spira than I have from any other exponent of modern spirituality”. - Deepak Chopra, M.D., forfatter og spirituel lærer

 

 "Rupert Spira is one of the finest non-dual teachers of the present time. His penetrating insights into the nature of awareness, delivered with exceptional clarity and eloquence, take you straight to the heart of advaita. His articulate, well-reasoned approach to the essence of awakening, is not to be missed".

- sagt af Peter Russell, forfatter til "The Global Brain" og "Den nødvendige fremtid".

 

Aftenseminar – tid, sted og pris:
Fredag den 22. november kl. 19.30 – 21.30 Auditorium W2.04, UCC Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, København V. Lige ved Carlsberg S-train Station.  Pris: 170 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. august. Herefter 240 kr. Klik her for tilmelding!

Weekendseminar – tid, sted og pris:
Lørdag den 23. og søndag den 24. november – begge dage kl. 10.30 – 12.30 og kl. 14.00 – 17.00 (med tepause) Auditorium W2.04, UCC Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3,København V. Lige ved Carlsberg S-tog station. Hvert møde starter med en kontemplation, guidet af Rupert Spira, efterfulgt af dialog (spørgsmål og svar). 

Pris for weekendseminaret: 1540 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. september. Herefter 1740 kr. Klik her for tilmelding!
Det anbefales,at man om muligt deltager både fredag aften samt lørdag og søndag. Samlet pris for det hele: 1710 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. september. Herefter 1980 kr. 
Klik her for tilmelding!

 

I frokostpausen begge dage kan man enten spise ude på et af de nærliggende spisesteder eller man kan medbringe egen frokostmadpakke. Muligvis vil vi tilbyde forplejning på stedet mod ekstra betaling, hvis man ønsker det. I givet fald vil alle tilmeldte modtage information om dette i løbet af september.

 

 

 

 

  

Generel tilmeldingsprocedure – gælder for alle arrangementer,  medmindre andet er anført under omtalen.  Læs venligst omhyggeligt!
 
Tilmelding/betaling via netbankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 4001 og kontonummer 16633984 eller på gironummer 16633984 ved benyttelse af giroindbetalingskort på postkontor.
Husk at angive navn(e) og email-adresse sammen med overførsel/betaling, så vi kan maile dig bekræftelse/kvittering (send venligst ikke disse oplysninger separat per e-mail - vi tager ikke imod tilmeldinger per telefon eller e-mail). Angiv desuden dato(er) for de seminarer, som du ønsker at deltage i.
For medl. af bogklubben Psyke & Sjæl:
Hvis du er medlem af bogklubben Psyke & Sjæl og tilmelder dig et seminar med rabat (gælder kun enkelte arrangementer, som også annonceres i bogklubbens blad), anføres også medlemsnummer. Der gives normalt kun én billet til rabatpris per medlem.
Betalinger fra udlandet:
Ved betaling fra udlandet – herunder også fra de øvrige skandinaviske lande: Tilføj et gebyr på 50 kr. og benyt: swift code: DABADKKK og IBAN nummer: DK6230000016633984.
Udsending af bekræftelse/billet:
Vi tilråder generelt, at du melder dig i så god tid som muligt for at være sikker på at få plads. Vi reserverer plads, så snart vi har modtaget tilmelding/ betaling, men bekræftelse/adgangsbevis mailes normalt først ud fra ca. 2-3 uger før seminaret. For at vi kan maile dig bekræftelse, er det naturligvis afgørende, at du husker at angive din email-adresse i meddelelse sammen med din overførsel/betaling.
Afmeldingsregler:
Betaling for aftenarrangementer refunderes ikke, hvis du afmelder. Ved afmelding til 1- el. 2- dags-seminar og andre kurser - herunder meditationskurser og - grupper - refunderes det fulde beløb minus et gebyr på 475 kr per tilmeldt deltager. Ved afmelding indenfor 3 uger før seminar/kursus refunderes kun halvdelen af beløbet. Ved afmelding fra 3 dage før et seminar/kursus, eller hvis man undlader at dukke op uden at have afmeldt på forhånd, refunderes sædvanligvis ingen betaling. I forbindelse med retreats/opholdskurser gælder særlige afmeldingsregler, som vil være anført under omtalen af retreaten. 
Hvis Quantum Seminars aflyser et arrangement, får du naturligvis din fulde betaling for arrangementet refunderet. I dette tilfælde hæfter Quantum Seminars dog kun for det beløb, du har indbetalt til os.
 
Tilmeldin