"Når vores tænkning, vores trossystemer eller følelser har os i deres greb, er ægte forhold mennesker imellem meget vanskelige. Egoer kan være fascinerede af eller forelskede i hinanden en stund, men egoer kan ikke elske. Kun når essens møder essens, kan kærlighed trives".

Richard Moss

 

 

 

 

Kommende arrangementer

 

Den 7. - 8. april: Meditation og selvindsigt - fordybelsesweekend med Svend Trier

 

Den 11. - 13. maj: At vågne op til bevidsthedens sande natur - møde og weekendkursus med Swami Atmananda Udasin

 

Den 2. - 3. juni og den 9. - 10. juni: Styrk organismens energiflow - Qi Gong kurser med level 1 og 2 med Pragata

 

Den 19. og den 20. juni: Foredrag og 1-dags-seminar om heling af skam og traumer - henimod det autentiske selv - med Dr. Peter Levine

 

Den 23. - 28. juli og 6. - 11. august: Stilhed, glæde og indre forvandling - sommerretreats med yoga og meditation på Samsø med Anette Meldgaard og Svend Trier  

 

 

 

 

svend foraarsportraet nyhedsmail

"Knowledge is learning something every day. Wisdom is letting go of something every day". - Zen ordsprog

 

Meditation og selvindsigt

Fordybelsesweekend med Svend Trier den 7. - 8. april 2018

En weekend med fokus på fordybelse og forfinelse af din meditationspraksis. Vi vil udforske forskellige måder at meditere på og se, hvorledes meditation og selviagttagelse kan hjælpe til med at bevidstgøre og give slip på vanemæssige tankespor, indre historier og følelsesmæssige bindinger. Vi vil også arbejde med Big Mind processen, et værktøj til selvudforskning og indre frigørelse, der er udviklet af den amerikanske zenlærer Genpo Roshi.

Ind imellem udfører vi nogle enkle fysiske yogaøvelser og bevægelser for at komme mere til stede i kroppen og for at løsne op for spændinger og blokeringer.

Kurset henvender sig til mennesker, der har en vis erfaring med meditation eller mindfulness, og som gerne vil gå nogle skridt dybere i deres praksis.

Tid, sted og pris: Lørdag den 7. april kl. 11 – ca. 17.30 og søndag den 8. april kl. 13.30 – 17.00. Du bedes selv medbringe frokostmadpakke om lørdagen eller du kan vælge at spise ude i byen på et af de mange nærliggende spisesteder. Der vil være en frokostpause på 1½ time. Kurset foregår i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Pris: 1250 kr. Dog kun 950 kr. for studerende, ledige, pensionister og tidligere deltagere i fordybelsesweekender med Svend Trier. Fra den 19. marts stiger priserne til 1450 kr. og 1150 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

 

 

 

Swami Atmananda Udasin

“We are not just conscious human beings. We are the Pure Limitless Consciousness itself, manifesting itself in the form of this universe…. It cannot be grasped by the intellectual mind, but can only be recognized as our True Nature through ‘no mind’, that means at the level of the Heart. The recognition of our True Nature or Self is the end of suffering.”  – Swami Atmananda

At vågne op til bevidsthedens sande natur
Møder og weekendkursus med Swami Atmananda i København den 11. - 13. maj 2018
Det er med stor glæde, at vi for anden gang kan præsentere Swami Atmananda Udasin i Danmark. Swami Atmananda holder "Satsang", som i denne sammenhæng betyder at mødes og være sammen i en udforskning af bevidsthedens sande natur, med henblik på at vågne op til virkelighedens nonduale essens (“advaita”).
      Swami Atmananda, der oprindeligt kommer fra Belgien, er en dybt inspirerende og indsigtsfuld lærer, der udstråler det, han taler om. Han har tidligere været ordineret munk indenfor den østlige kristne tradition og har tilbragt flere år i stilhed som eneboer i de judæiske højder tæt ved Jerusalem i Israel. I 1997 slog han sig ned i Indien og levede tilbagetrukket ved foden af Himalaybjergene i Nordindien. I 2001 blev han indviet som munk/swami af sin mester, den indiske vismand Chandra Swami Udasin. I dag fungerer han som det spirituelle overhoved for Ajatananda Ashram i Rishikesh i Nordindien.
     Atmananda taler et klart og tydeligt engelsk. Ordene har deres betydning, men nok så vigtigt er det, der formidles, som ligger ud over ordene – dvs. den stilhed og væren, der opstår i selve mødet.
     Når Atmananda til maj 2018 besøger Danmark, vil der være nedenstående arrangementer med ham, og det foregår gennem et samarbejde mellem Quantum Seminars, Jens Peter Kold og Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed ved Anette Jørgensen. Tilmelding og betaling sker ikke gennem Quantum Seminars, men på følgende hjemmeside, hvor du også finder yderligere information: www.nondual.dk 
Aften-satsang i København: fredag den 11. maj kl. 19.30 – 21.30 i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th. (i gården), København K . Aftenen starter med te og stilhed ca. ½ time, inden selve mødet med Swami Atmananda. Pris: 130 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. april. Herefter 190 kr.
Weekend-kursus i København: den 12. – 13 maj - begge dage kl. 9.00 – 17.00 i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th. (i gården) København K. Pris: 1100 kr. ved tilmelding/betaling senest den 1. april. Herefter er prisen 1380 kr. Ingen skal være forhindrede i at deltage af økonomiske grunde. Hvis dette er tilfældet, så gå ind på hjemmesiden www.nondual.dk og se, hvordan du kan ansøge om scholarship. 
Tilmelding på følgende hjemmeside: www.nondual.dk 

 

 

pragataallernyeste

 

Bevidsthed forankret i kroppen - styrk organismens naturlige energiflow

 
Qi Gong-kursus level 1 og 2 med Pragata henholdvis d. 2. - 3. juni og den 9. - 10. juni 2018 i Kbh

 

Lær hvordan du kan styrke og forbedre kroppens naturlige energiflow gennem Shaolin Qi Gong (Chi Kung), et særligt øvelsesprogram udviklet af den legendariske zenmester Bodhidharma, der levede i 6. årh. i Kina.
       Denne form for Qi Gong er først og fremmest en træning i opmærksomhed, i ren tilstedeværelse - en form for meditation i bevægelse. Man synkroniserer fysiske bevægelser med en særlig form for vejtrækning og opmærksomhed, hvilket aktiverer og regulerer kroppens energiflow, chi, som det hedder på kinesisk. 
      Herved opløses selv dybtliggende blokeringer og spændinger, bevidsthed og krop integreres, og man oplever et betydeligt forøget velvære og energiniveau.
      Du lærer, hvordan du kan være fokuseret og afspændt på samme tid, og du opnår en direkte erfaring af, hvordan livsenergien bevæger sig i kroppen. Mange beretter om en betydelig reduktion i fysisk ubehag og smerte, kroniske symptomer mindskes eller opløses helt, og der sker en dybtgående healing af sind, følelser og krop. 
      For mennesker, der mediterer, er det en stor hjælp til at komme dybere i sin meditation. Alle kan være med, uanset alder og fysisk formåen.

 
Kursusleder: Sifu Pragata, internationalt anerkendt Qi Gong mester. Pragata har tilbragt 20 år i Indien – 12 år med den indiske mester Osho og 7 år som elev af Poonjaji Maharaj, også kaldet Papaji, hos hvem han opnåede de dybeste spirituelle indsigter. Har siden studeret Qi Gong over flere år i Kina med en taoistisk og siden en buddhistisk mester.

 

 Weekendkursus level 1 – tid og sted: Lørdag den 2. juni  – søndag den 3. juni, begge dage fra kl. 10 – 17, i Phendeling, Nørregade 7B, 2.th. (i gården), Kbh. K. Beregn at det kan vare op til ½ time længere, dvs. til 17.30.
Pris: 1470 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. marts. Herefter 1670 kr. For tidligere deltagere, som ønsker at genopfriske kurset, er prisen 1000 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

 

Weekendkursus level 2 - tid og sted:

Lørdag den 9. juni - søndag den 10. juni 2018, begge dage fra kl. 10 - 17, i Det Åbne Rum, Østbanegade 13 kld., København Ø. Lige ved Østerport Station. Beregn at det kan vare op til ½ time længere, dvs. til 17.30.  
Pris:1420 kr. ved tilmelding/betaling inden den 1. marts. Herefter 1620 kr. For tidligere deltagere, som ønsker at genopfriske kurset, er prisen 1000 kr. Klik her for tilmeldingsprocedure!

Dette kursus er kun åbent for mennesker, som har deltaget i level 1 kurset med Pragata.


Praktiske oplysninger:

Kurserne foregår på et tydeligt og letforståeligt engelsk. Du bedes selv medbringe frokost eller spise ude på et af de mange nærliggende spisesteder i frokostpausen.

 

 

 

Peter-Levine-C

Heling af skam og traumer - henimod det autentiske selv

Foredrag/aftenseminar samt 1-dags-seminar med Dr. Peter Levine i København 
En unik lejlighed til at møde en af verdens førende kapaciteter indenfor traumeheling og stressforskning. Peter Levine er doktor i medicinsk og biologisk fysik og har desuden en PhD i psykologi. Han har forsket i og arbejdet med stress og traumer i mere end 40 år og har vundet bred anerkendelse og respekt for sit pionerarbejde på dette felt. Levine er forfatter til adskillige bøger om emnet - bl.a. Væk tigeren - helbredelse af traumer og senest Den tavse stemme.

    Når Peter Levine til juni besøger København vil han dels holde et aftenseminar med fokus på heling af dybtliggende skamfølelser - hen imod en tilstand af selvrespekt, menneskelig værdighed og empati med sig selv - og dels et 1-dags-seminar om selve den terapeutiske proces til forløsning af traumer og genoprettelse af en naturlig tilstand af flow og balance. 
    Seminarerne henvender sig både til tereapeuter, behandlere og undervisere, men også alle andre, som ønsker en større viden om, hvordan man kommer videre i sit liv efter at have været udsat for store eller små kriser, tab, ulykker og stresspåvirkninger. 

    Peter Levine taler et tydeligt og klart engelsk.
Tid, sted og tilmelding:
Aftenseminar/foredrag tirsdag den 19. juni kl. 19 - 22 i DGI-byen, Tiesgensgade 65, København V og 1-dags-seminar onsdag den 20. juni kl. 10 - 17.30 i Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, København S. Tilmelding/billetkøb til et eller begge arrangementer på Ticketmaster. Klik på følgende link: https://www.ticketmaster.dk/artist/peter-levine-billetter/897860

Arrangør/nærmere information:
Seminarerne arrangeres af Traumeheling Aps. Quantum Seminars er samarbejdspartner. Du kan ikke tilmelde dig gennem Quantum Seminars. Nærmere informatiom om arrangementerne, herunder priser mv. finder du på http://www.traumeheling.dk  Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  

 

 

 

Svend Trier og Anette Meldgaard grande

 

Indre natur - ydre natur: Sommerretreats på Samsø med fokus på fornyelse af sjæl og krop

med Anette Meldgaard og Svend Trier den 23. - 28. juli og 6. - 11. august

 

Der er en særlig stemning og skønhed på Samsø om sommeren, hvor vi holder vores traditionelle sommerretreats med yoga og meditation. Disse kurser er en lejlighed til at koble fuldstændigt af, møde sig selv og andre på dybere niveau og åbne sig for naturens velgørende og healende kraft.
     Det første kursus i juli er fortrinsvis for mennesker, der har en vis erfaring med meditation og yoga og evt. tidligere har deltaget på kursus med Svend og Anette, mens det 2. kursus i august henvender sig til alle interesserede - også nybegyndere. På begge kurser udvikles ens praksis, så man hver dag får mulighed for at komme lidt dybere i forskellige yogastillinger, åndedrætsøvelser og meditationer. Samtidig har vi glæden af den skønne natur omkring kursusstedet., der ligger lige op af den smukke Brattingsborg skov på det sydlige Samsø - 15 minutters spadseretur fra strand og hav.
     En af dagene er der fridag, hvor der kun er yoga om morgenen og meditation om aftenen. Her kan du udforske Samsø på egen hånd eller slappe af, som du har lyst til. 
     Nærmere information/tilmelding vedrørende juli-kurset klik: https://yogamo.dk/sommerretreat-paa-samsoe-23---28-juli-2018/   Og for august-kurset klikhttps://yogamo.dk/sommerretreat-paa-samsoe-6---11-august-2018/

 

 

    

 

 

Generel tilmeldingsprocedure – gælder for alle arrangementer,  medmindre andet er anført under omtalen.  Læs venligst omhyggeligt!
 
Tilmelding/betaling via netbankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 4001 og kontonummer 16633984 eller på gironummer 16633984 ved benyttelse af giroindbetalingskort på postkontor.
Husk at angive navn(e) og email-adresse sammen med overførsel/betaling, så vi kan maile dig bekræftelse/kvittering (send venligst ikke disse oplysninger separat per e-mail - vi tager ikke imod tilmeldinger per telefon eller e-mail). Angiv desuden dato(er) for de seminarer, som du ønsker at deltage i.
For medl. af bogklubben Psyke & Sjæl:
Hvis du er medlem af bogklubben Psyke & Sjæl og tilmelder dig et seminar med rabat (gælder kun enkelte arrangementer, som også annonceres i bogklubbens blad), anføres også medlemsnummer. Der gives normalt kun én billet til rabatpris per medlem.
Betalinger fra udlandet:
Ved betaling fra udlandet – herunder også fra de øvrige skandinaviske lande: Tilføj et gebyr på 50 kr. og benyt: swift code: DABADKKK og IBAN nummer: DK6230000016633984.
Udsending af bekræftelse/billet:
Vi tilråder generelt, at du melder dig i så god tid som muligt for at være sikker på at få plads. Vi reserverer plads, så snart vi har modtaget tilmelding/ betaling, men bekræftelse/adgangsbevis mailes normalt først ud fra ca. 2-3 uger før seminaret. For at vi kan maile dig bekræftelse, er det naturligvis afgørende, at du husker at angive din email-adresse i meddelelse sammen med din overførsel/betaling.
Afmeldingsregler:
Betaling for aftenarrangementer refunderes ikke, hvis du afmelder. Ved afmelding til 1- el. 2- dags-seminar og andre kurser - herunder meditationskurser og - grupper - refunderes det fulde beløb minus et gebyr på 475 kr. Ved afmelding indenfor 3 uger før seminar/kursus refunderes kun halvdelen af beløbet. Ved afmelding fra 3 dage før et seminar/kursus, eller hvis man undlader at dukke op uden at have afmeldt på forhånd, refunderes sædvanligvis ingen betaling. I forbindelse med retreats/opholdskurser gælder særlige afmeldingsregler, som vil være anført under omtalen af retreaten. 
Hvis Quantum Seminars aflyser et arrangement, får du naturligvis din fulde betaling for arrangementet refunderet. I dette tilfælde hæfter Quantum Seminars dog kun for det beløb, du har indbetalt til os.
 
Tilmeldin