Velkommen

"Det, som vi giver vores opmærksomhed, gror i vores tilværelse. Hvorfor så ikke give vores opmærksomhed til noget, som nærer vores sjæl på dybeste niveau? Som er i overensstemmelse med vores inderste værdier og intuition? Som får vores indre potentiale til at blomstre til glæde for os selv og andre".

Svend Trier

Velkommen til Quantum Seminars

Vi arrangerer kurser og seminarer med fremtrædende lærere med fokus på udvikling af den menneskelige bevidsthed og evne til nærvær, empati og glæde. Du kan blive holdt løbende orienteret ved at tilslutte dig vores nyhedsmail (se venstre kolonne). 

Klik her for oversigt over arrangementer  (flere arrangementer sættes løbende op).

Klik her for meditationskurser  med Svend Trier i København - eller andre steder.

 

SweetSvend

Et par ord i forbindelse med Corona-krisen
v/Svend Trier

På nuværende tidspunkt er det planen at gennemføre de annoncerede seminarer og kurser fra juni og fremover, men vi holder dig løbende opdateret, hvis noget skulle ændre sig, og vi bliver nødt til at udsætte et arrangement på grund af myndighedernes anvisninger i forbindelse med Covid 19 situationen. 

 

Måske disse krisetider er en anledning til at stoppe op og reflektere over, hvad der virkelig er af afgørende betydning i vores liv. Og til blive mere bevidste om, hvor foranderligt og flygtigt alting er – at vores sædvanlige velkendte virkelighed kan ændre sig totalt ”overnight”. I en sådan situation bliver vi også mindet om vores egen sårbarhed og skrøbelighed – det gælder både som individer og som samfund. Men samtidig bliver vi mindet om vores tætte forbundethed med og indbyrdes afhængighed af verden omkring os.

 

Det er et slags ”reality-check”, som kan bringe os ud af den illusoriske ”tryghedsbobbel”, vi normalt går rundt i. Et ”wake-up call”, som i bedste fald kan lære os at blive bedre til at give slip og overgive os eller tage tilflugt til en dybere virkelighed end den rent materielle. For mange kan det være stærkt angstprovokerende, men det kan også være en mulighed for at finde tilbage til en dybere tilstedeværelse i nuet og til en basal taknemmelighed for det liv, vi rent faktisk lever fra øjeblik til øjeblik. Vi er alle i samme båd, så lad os holde hjertet åbent for hinanden og bestræbe os på huske empatien og medfølelsen.

 

Nedenfor finder du nogle vise ord fra to af de lærere, som Quantum Seminars arrangerer kurser med:

 

”Som mennesker må vi blive meget mere bevidste om, hvordan vi lever på planeten...Det er et faktum, at vi står overfor enorme kollektive udfordringer, og at de fleste af disse udfordringer er noget, vi selv har skabt ud fra vores ubevidste, egobaserede bevidsthedsniveau, som stadig præger flertallet af menneskeheden. Men disse udfordringer og kriser vil i sig selv være med til at katalysere en kollektiv bevidsthedsændring...Lad os handle med visdom uden at gå i panik eller miste os selv i angst”. - Eckhart Tolle

 

 ”Vi lever i foranderlige og usikre tider, men selve denne foranderlighed og uvished kan få os til at have større fokus på det, som er uforanderligt og altid tilstede – vores egen dybere Væren. Hvis vi søger ægte tryghed og fred, så lad os søge det i vores essentielle Væren”. - Rupert Spira